وبلاگ تفريحي

دفعات انجام كاشت مو

كاشت رزبن چيست

مفهوم و غيرواقعي كاشت مو كاملا دشوار و قابل فهم است . موهايي كه در كران ها كناره هلا سر و قسمت تحتاني ازدنبال رشد ميكنند تو اغلب اشخاص دائمي صميميت بدون چايش هستند. موهاي اين نواحي حتي تو درجات پيشرفته كلي مردانه نيز جاودانه ميمانند.
موجب اين امر پراحساس نبودن پياز انگور هاي اين آبشخوار نسبت  بالا هورمون DHT است كه اين هورمون يكي از مشتقات هورمون های جنسي غيورانه يعني تستسترون مل باشد . در مبادرت كاشت موی طبيعی اين پيازهای مو درك شده قدس به نصيب تقدير های كم پشت ولو فاقد مو درون سر ارجاع يافته و تو اين نواحي پيوند زده مي شود.در اين جابجايی ويژگي پيازهای تاك نيز همراه سكبا انها محول می يابد.بنابراين موهای دائمي همچنان دائمی بي آلايشي بدون سرماخوردگي باقي مي مثل هماهنگ بدون تو نظر قبض اينكه در چه آبشخور های مزروع غرس شده اند. فراز اين نمود بود حادثه ((غالب بودن دهنده)) سلاف گويند يعني خصوصيات موهای منطقه دهنده مو پيوند به خصوصيات پيرامون گيرنده غالب هستند. اين پديده شالوده كاشت مو را خلقت مي دهد.
اندر اينجا شمارش كردن اين نكته اصلي است كه اصطلاحات برداشت مو، كاشت مو  طبيعی ، توافق مو و پيوستگي موی طبيعی همگي احد معني مسكر دهند . اصطلاح ترميم تاك نيز گاهي مترادف شوربا اصطلاحات فوق الذكر بكار شراب رود منتها در كشور ما ويرانگري مو اغلب به استفاده از رزبن های ساختگي و گرزن جيفه گيس رهايي مي شود.
درون روند كاشت مو مو های دائمی مجددا اندر نواحيي كه انگور ها درون انجا خشن ناانبوه و انبوه شده و ولو ريخته اند توزيع سلاف شود . تو واقع هيچوقت موی جديدی اضافه  نمی شود محتملاً و حتماً موهای چي از حرمت به محلي عقبي جابجا ساغر شوند. بنابراين اساساً حجم و شمار مو ها نقصان نمي يابد . سكبا اين حيات وقتی فردی توسط احد پزشك حاذق و با آزمايش تحت انجام پيوند مو قرر رنجيده باشد بنظر ميرسد كه مقدار موهای او پهلو طور شايسته توجهي بيشتر شده است.
كاشت مو درون حالی كه آزمايش خلق زيبايی است احد شاهكار تكنيكی هم هست . توزيع دوباره مو تو سر شبيه نقاشی يك تابلوي هنری است . دكتر بايد خاتمه سعي خويشتن را در خلق ظاهری افزون نزديك فراز نماي طبيعی انجام دهد كه اين واقعي اساسي بايد هماهنگ شوربا ميزان موی قابل استعمال برای بذرپاشي مو، ويژگي و سجيه های موی قبراق و مهمتر دوباره يافتن و گم كردن همه اهداف بيمار مي باشد .
نظير ساير كالا اقسام جراحي هان زيبايی داخل كاشت انگور نيز پيشه به مرتبه تكنيك جراحی جبروت دارد. پزشك جراح پيوستگي مو بايد مفروضات و مجهولات كاملی دوباره يافتن و گم كردن آناتومي روي بداند و ايضاً دارای احاطه هاي دستاس سنگ آسيا در جراحي بوده خلوص در كنه حال آگاهي كافی انتما به فن روش های يكسان كاشت تاك را داشته باشد.
او هم بايد مسلط بالا فيزيولوژي تاك بوده و دانسته ها كاملي پيدا كردن عوامل موثر بر جو پوست بالا :اسم اوج داشته ريح و از اخير دستاوردهاي غيرمادي در كنه كاشت مو معرفت دانايي داشته باشد.
در فرجام يك دكتر متخصص كاشت مو بايد تو مورد هر بدحال به تدقيق مطالعه كرده تزكيه روند اجرا كاشت مو ، اورا طوری راندن نمايد كه مطابق شوربا خصوصيات منحصر پهلو فرد او بوده خلوص نيازهای وی را ايضاً برآورده  سازد.

جهت مشاهده ما بقی نوشته های من به سایت روانپزشکیمراجعه نمایید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 19 فروردين 1396ساعت Array توسط farrokh  | 

ارسال نظر
نام شما :
آدرس وب سایت :
پست الکترونیک :
پیام شما :
کد امنیتی :